En viktuppgång är inte ett misslyckande i sig
utan pekar på något du har glömt bort!

Här får du hjälp med att förstå vad det är, orsakerna bakom och förklaringar
hur du tar dig upp på vägen igen!

Håll mig informerad om när kursen kommer!

Abonnera på VOP kursnyheter

För vem
Den här kursen vänder sig till dig som brottas med ny viktuppgång efter din viktoperation och vill få hjälp med att hantera situationen. Kursen passar även för dig som vill förhindra en eventuell viktuppgång i framtiden eller önskar få en bättre förståelse för vad som styr ett ätande åt fel håll!

Du lär dig

Vad som orsakat din viktuppgång
Att hitta de rätta lösningarna
Bygga strategier som håller
Hantera triggers och svagheter
Att ändra mindset och ställa om

Syfte med kursen
Att ge dig praktisk vägledning för att stoppa ny viktuppgång, tillföra verktygen du behöver för att återta kontrollen och styra ditt ätande på rätt väg. En kurs som ger dig fullt med insikter om ditt ätande, hjälper dig att omvandla bantningstänk till kreativt hälsotänk så att du kan uppnå en ny och hållbar viktbalans.

Kursen lär dig det här!

Förstå orsakerna bakom

Bakom en viktuppgång finns det alltid en eller flera orsaker som har knuffat dig på fel väg. Jag hjälper dig att förstå vilka och lär dig att hantera dem på rätt sätt. Genom att gå från omedvetenhet till medvetenhet lägger du grunden för en bättre relation till maten som för dig långt bort från bantning, misslyckanden och onödig tvivel.

Strategier som håller

Med smarta strategier som stöd klarar du av att hålla fokus på maten och ditt ätande vilket undviker att du trillar dit igen. Din trivselvikt uppnår du när du gör förändringar i din kost och i dina levnadsvanor. Det handlar även om att tänka och göra annorlunda än vad du har gjort tidigare. Här får du ny inspiration och den hjälp du behöver.

 

Ny hållbar vikt

Vägen fram till nya kostvanor är aldrig rak utan full med fallgropar. Här får du lära dig att hur du undviker fällorna, hur du hantera motgångar som kan uppstå men även hur du hantera dina egna mentala sabotörer som hindrar dig från att lyckas. Allt för att du ska kunna känna dig nöjd, behålla en stabil vikt och att slippa brottas med vågen i framtiden.

 

När kommer kursen?

Abonnera på VOP kursnyheter

Kursen är på gång och lanseras inom kort!

Håll dig informerad genom mina kursnyheter!